เราจะเป็นผู้ให้อย่างในหลวง

การเป็นผู้ให้นั้นสุขใจเสมอ... การให้เป็นสิ่งสวยงามที่รับรู้ได้จากกายถึงใจ ถ้านึกถึงผู้ให้ที่ยิ่งใหญ่และอยู่ในใจปวงประชาชาวไทยทุกคน เชื่อได้เลยว่า ทุกคนจะนึกถึง “ในหลวง พ่อของแผ่นดิน” พ่อทรงเป็นผู้สร้างความสวยงามให้แก่แผ่นดินไทย ถึงแม้ว่าวันนี้พ่อหลวงจะจากเราไป แต่สิ่งที่ท่านให้ไว้เป็นแบบอย่างจะยังอยู่ตราบนิรันดร์ จากประชาชนคนไทยที่พร้อมจะเดินตามรอยของพระองค์ เราจะเห็นได้จากภาพของจิตอาสาหลายๆ กลุ่ม มาช่วยเหลืออำนวยความสะดวกให้แก่ผู้คนทีมาร่วมแสดงความอาลัยต่อการจากไปของพระองค์อย่างตั้งใจ และบริสุทธิ์ใจ ด้วยเป้าหมายเดียวกัน ...เพื่อพ่อหลวงของเรา

“เราจะเป็นผู้ให้อย่างในหลวง”

ธรรศถนัตถ์ วิริยะบุศย์ Acc Designer ISSUE และทีมงาน ที่อาสามาแจกอาหารและเครื่องดื่มให้กับพี่น้องชาวไทย

“เราจะยังแจกน้ำดื่มและอาหารไปอีก 1 เดือน และจะทำหนังสือแจกประชาชน เราจะดำเนินรอยตามพระราชดำรัสของพระองค์”

ศิษย์เก่าอัสสัมชัญธนบุรี รวมกันมาทำสิ่งสวยงามให้เกิดขึ้นในสภาวะที่หม่นหมองของคนไทย

“ประทับใจที่ทุกคนร่วมแรงร่วมใจกัน ช่วยเหลือแจกน้ำอาหารให้กับคนไทยด้วยกัน”

ศิวปรียา ฉัตรพงษ์วิรัตน์ นักศึกษาที่มีใจอาสามาเป็นผู้ให้ ด้วยใจจริงตามกำลังที่มี

“เรารวบรวมเงินจากที่บ้าน คนรู้จัก และซื้อของมาแจก คนที่มาร่วมไว้อาลัย”

ฮาร์เดว์ ซิงห์ อโรร่า นักธุรกิจที่ขอเป็นส่วนหนึ่งของผู้ให้ ตามรอยพ่อหลวง

“จะทำตามหลักคำสอนของพ่อ ดำเนินตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง และทำดีเพื่อพ่อ”

รุ่งรัตน์ เหม็งพานิช (ไข่มุก the voice) นอกจากจะให้ความสุขผ่านเสียงเพลง ยังขออาสามาเป็นผู้ให้ ช่วยเหลือผู้คนเพื่อพ่อหลวง

“เห็นคนไทยทุกคนออกมาช่วยเหลือกัน ไม่ว่าจะวัยเด็ก วัยรุ่น วัยชรา มาช่วยกัน เป็นภาพที่ประทับใจ”

พิมพ์ชนก เผื่อนบิดา รวมทีมมาแจกอาหารและเครื่องดื่มให้แก่คนที่มาร่วมไว้อาลัยในหลวง

“มีความสุขที่ได้ทำ ได้แจกของให้คนที่มาร่วมไว้อาลัยในหลวง ทั้งที่อยู่ในเมืองหรือต่างจังหวัด”

ปฤษฎี ศรนิล นักศึกษาสังคมสงเคราะห์ ที่ตั้งใจมั่นในการเผยแพร่คำสอนของในหลวง

“ผมจะพยายามทำตามพ่อหลวง ทำตามเศรษฐกิจพอเพียง ผมจะพยายามบอกทุกคนว่าเศรษฐกิจพอเพียงเป็นอย่างไร คำสอนของพ่อมีอะไร และจะทำให้สังคมดีขึ้น”

อานนท์ ศรีทอง ผู้ปลุกกกระแสให้เกิดจิตอาสาตัดผมฟรี จนมีคนมาช่วยสานอุดมการณ์

“ตอนเริ่มต้นมีผมคนเดียว วันนี้มีเพิ่มมาอีกสามคนซึ่งเมื่อวานก็มาสองคน ผมรู้สึกว่าคนไทยรักกัน มันจะมีอย่างนี้อีกและจะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ”

พาวิน ชายชีวินลิขิต รวมเพื่อนมาแจกความเย็นให้ผู้คน ด้วยการแจกพัด

“เรามาแจกของบางคนขอแบ่งส่วนหนึ่งเพื่อไปแจกต่อให้อีกที บางคนก็เอาแต่พอดีเพื่อเหลือให้คนอื่น บางคนก็ไม่เอาเพราะไม่เดือดร้อนอะไร ทำให้เห็นถึงน้ำใจคนไทยจริงๆ”

พญ. จุฑารัตน์ เริ่มสุข ฝ่ายเภสัชกรรม โรงพยาบาล รามาธิบดี นำทีมงานมาช่วยเหลือในเรื่องของยา และการรักษา

“คนไทยรักกันในทุกๆขณะช่วงที่เรามีความอ่อนแอทางด้านจิตใจบ้าง แต่เรายังเข็มแข็งในด้านกายภาพ คนไทยก็ช่วยเหลือกันอย่างเต็มที่”

นิสารัตร์ น้อยวิไล อาสาสมัครสาว อาสามาทำอาหารให้ประชาชนคนไทย

ตอนนี้แจกข้าว ทำกับข้าวให้กับประชาชนที่มาเพื่อพ่อ”

สุจินต์ ฝ่ายหมื่นไวย์ ช่วยแยกขยะเพื่อการจัดการที่ง่ายขึ้น

“มาช่วยเพื่อนๆ จุดที่เราทำเป็นการคัดแยกขยะ เวลาจัดการจะได้สะดวกขึ้น”

อัจจิมา ปักษิณ จิตอาสาที่มาช่วยให้สนามหญ้าท้องสนามหลวงดูสะอาดตา

“น้ำใจคนไทยที่มาช่วยเหลือกัน ทำให้เห็นความรักในหลวงที่เป็นหนึ่งเดียวกัน”

อนันค์ ปานดี ผู้นำชุมชนโกสุมสามัคคี อาสาโบกรถ ให้การจราจรสะดวก

“ทุกคนมีความห่วงใยผู้ที่มาถวายความอาลัยในหลวง กลัวจะร้อนจะเหนื่อย มีของมาแจกให้ความสะดวกทุกด้าน รู้สึกประทับใจ”

สุเวช จันตรี รับส่งฟรีเพื่อประชาชนของพ่อหลวง

“ผมชอบคำเดียว คำขอบคุณของคนที่อาศัยรถพวกเราไปส่ง”

กิตตินพ เจริญลาภ บิ๊กไบค์เพื่อคนไทย หัวใจเพื่อพ่อหลวง

“คนไทยทุกคนแสดงความรักที่มีต่อพ่อ ช่วยเหลือกัน ถึงแม้บางคนไม่มีทุนทรัพย์แต่ก็ยังหาเวลามาช่วย”

สมโภชน์ เทียนหลง และเพื่อนพ้องประกันภัยที่มาช่วยประกันความปลอดภัยในการเดินทางของผู้คน

“น้ำใจของคนไทยมีมากขึ้น มากกว่าเมื่อก่อน”

พระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชพระราชทานแก่นักศึกษามหาวิทยาลัยขอนแก่น

“คนเราจะเอาแต่ได้ไม่ได้ คนเราจะต้องรับและจะต้องให้ หมายความว่าต่อไป และเดี๋ยวนี้ด้วยเมื่อรับสิ่งของใดมา ก็จะต้องพยายามให้ ในการให้นั้น ให้ได้โดยพยายามที่จะสร้างความสามัคคีให้หมู่คณะและในชาติ ทำให้หมู่คณะและชาติประชาชนทั้งหลายมีความไว้ใจซึ่งกันและกันได้ ช่วยที่ไหนได้ก็ช่วย ด้วยจิตใจที่เผื่อแผ่โดยแท้”

YOUR WEEKLY DOSE OF CHEEZE-LOOKER

What you love. We serve. Enter your email for weekly news Subscribe

or

Newsletters

Contacts

©2017 CHEEZE-LOOKER.COM

Scroll